Skip to content

Phiên chợ

Thông tin Phiên chợ

Bạn có thể tìm các thông tin chi tiết về phiên chợ tới tại đây

Ngày

Phiên chợ Nông dân lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 2018 dù nắng hay mưa.

Thời gian

Phiên chợ sẽ được mở cửa từ 7h sáng đến 2h chiều.

Địa điểm

Phiên chợ được tổ chức tại Chân cầu Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn.

Phí

Mở cửa tự do.

Hoạt động

– Mua nông sản, sản phẩm và đồ ăn ngon

Phiên chợ

Địa điểm

Những con số Phiên chợ Nông dân Healthyfarm

Tham gia và trở thành nhà cung cấp của phiên chợ.