Phiên chợ

Thông tin Phiên chợ

Bạn có thể tìm các thông tin chi tiết về phiên chợ tới tại đây

Ngày

Phiên chợ Nông dân lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 03 năm 2018 dù nắng hay mưa.

Thời gian

Phiên chợ sẽ được mở cửa từ 8h sáng đến 5h tối.

Địa điểm

Phiên chợ được tổ chức tại Khách sạn Grand Mercure Đà Nẵng, Đảo Xanh.

Phí

Mở cửa tự do.

Hoạt động

– Mua nông sản, sản phẩm và đồ ăn ngon
– Sáng tạo cung thanh gỗ LIK
– Trồng cây với CMT
– Bé vẽ tranh cùng The Workshop

Phiên chợ Tháng 12

Địa điểm

Những con số Phiên chợ Nông dân Healthyfarm

Tham gia và trở thành nhà cung cấp của phiên chợ.

Phiên chợ được tổ chức
Tấn thực phẩm được bán
Nhà cung cấp tham gia
Khách tham quan mua sắm