Phiên chợ

Thông tin Phiên chợ

Bạn có thể tìm các thông tin chi tiết về phiên chợ tới tại đây

Ngày

Phiên chợ Nông dân lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2018 dù nắng hay mưa.

Thời gian

Phiên chợ sẽ được mở cửa từ 8h sáng đến 6h tối.

Địa điểm

Phiên chợ được tổ chức tại Chân cầu Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn.

Phí

Mở cửa tự do.

Hoạt động

– Mua nông sản, sản phẩm và đồ ăn ngon
– Sáng tạo cung thanh gỗ LIK
– Trồng cây với CMT
– Bé vẽ tranh cùng The Workshop

Phiên chợ Tháng 5

Địa điểm

Những con số Phiên chợ Nông dân Healthyfarm

Tham gia và trở thành nhà cung cấp của phiên chợ.

Phiên chợ được tổ chức
Tấn thực phẩm được bán
Nhà cung cấp tham gia
Khách tham quan mua sắm