Skip to content

Chào mừng đến với phiên chợ nông dân trực tuyến!

Địa phương · TươI ngon · Nhà làm

Chúng tôi là Healthyfarm

Chúng tôi hướng đến việc cải thiện chuỗi thực phẩm sạch ở Việt Nam bằng cách hỗ trợ những người nông dân có quy mô sản xuất nhỏ, cung cấp kiến thức, mở ra cơ hội xâm nhập thị trường và tạo thêm nguồn thu nhập ổn định .

Tất cả sản phẩm của Healthy Farm đều được sản xuất tại địa phương, nuôi trồng theo phương pháp thủ công và phát triển tự nhiên.

Gặp gỡ các nhà cung cấp HTX rau hữu cơ Cẩm Nê

“Hơn 30 năm đồng hành cùng Nông nghiệp hữu cơ, tôi biết đây chính là con đường dẫn tới nông nghiệp bền vững. Tôi tích luỹ mọi kiến thức từ báo, đài, rồi tự nghiên cứu. Hiện tại vườn rau của tôi đã canh tác theo hướng hữu cơ được 10 năm”

— Chú Lợi
Nông dân