Rau sạch Gò Nổi

Câu chuyện:

Tôi bắt đầu dự án này từ mong ước được dùng thực phẩm sạch hàng ngày của gia đình và bạn bè. Sau đó, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn để giúp nông dân – những người chưa có cơ hội tiếp cận với công nghệ và thị trường rau củ quả sạch.

– Chị Hương
Sáng lập