Smile Farm

 

Câu chuyện:

Những cây rau mọc ở đây  được tham gia một cuộc chiến sinh tồn. Canh tranh dinh dưỡng với cỏ, gồng mình lên để chiến đấu với sâu hại, côn trùng, do đó rau ăn thật đậm vị, thật ngon.

Chị Hoàng Ly
Nông dân