Lady Buddha Healthy

Được ủ và đóng gói tại Đà Nẵng hàng tuần, chúng tôi sử dụng công nghệ ép lạnh cho các nguyên liệu tự nhiên. Con gái, gia đình và bạn bè của chúng tôi là những khách hàng lớn nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi quan tâm sâu sắc đến chất lượng của kombucha và sức khỏe của bạn!

– Lady Buddha Healthy