HTX nấm Kim Thanh

 

Câu chuyện:

Chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới chính là bước ngoặt “đổi đời” của HTX. Từ một câu lạc bộ trồng nấm sản xuất nhỏ, công nghệ chế biến thô sơ, sản phẩm chủ yếu bán thô dưới dạng tươi, thường xuyên gặp cảnh “dội chợ”, giá cả bấp bênh, Kim Thanh trở thành một HTX sản xuất vững mạnh, một thương hiệu uy tín.

– Mr. Huỳnh Văn Mười
Chủ tịch HTX