HTX rau hữu cơ

Cẩm Nê

 

Câu chuyện:

Hơn 30 năm đồng hành cùng Nông nghiệp hữu cơ, tôi biết đây chính là con đường dẫn tới nông nghiệp bền vững. Tôi tích luỹ mọi kiến thức từ báo, đài, rồi tự nghiên cứu. Hiện tại vườn rau của tôi đã canh tác theo hướng hữu cơ được 10 năm.

– Chú Lợi
Nông dân

Thông tin nhà cung cấp:

Diện tích canh tác: 1ha

Số hộ tham gia: 10