Healthyfarm

Mang thực phẩm sạch tới mọi nhà

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp thực phẩm sạch trực tiếp cho người tiêu dùng với giá cả phải chăng.

Chúng tôi kết nối trực tiếp người tiêu dùng đến với người nông dân và nhà sản xuất, đồng thời chúng tôi cũng vận hành những trang trại quy mô nhỏ của chính mình.