Skip to content

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng, và cảm ơn bạn vì đã sử dụng website www.healthyfarm.org! Khi bạn tham gia thỏa thuận mua hàng trên website của chúng tôi nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đưa ra, do đó xin vui lòng dành vài phút để đọc các điều khoản sử dụng (“Điều Khoản Sử Dụng”) dưới đây.

Tóm tắt: Khi bạn sử dụng website www.healthyfarm.org cho các giao dịch mua bán nghĩa là bạn đang ký kết một hợp đồng hợp pháp và bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện này.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng website và dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty TNHH Evergreen Social Ventures (“Công Ty”). Điều Khoản Sử Dụng này quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc hợp pháp cho việc sử dụng website của bạn tại www.healthyfarm.org (“website www.healthyfarm.org”) và tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty trên website. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hiểu trọn vẹn các điều khoản có giá trị áp dụng hiện hành. Các điều khoản và điều kiện được cập nhật mới nhất vào tháng 9 năm 2017.

Bằng việc sử dụng website www.healthyfarm.org dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập hoặc duyệt qua website www.healthyfarm.org, bạn đã đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và các chính sách được đề cập ở đây và/hoặc có sẵn thông qua siêu liên kết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email healthfarm.org@gmail.com.

PHẠM VI

Chúng tôi là một thị trường trực tuyến – nơi mọi người có thể mua, bán thực phẩm, nông sản và các loại sản phẩm được sản xuất trong nước. Chúng tôi cho phép các nhà bán hàng/bên sản xuất trong nước (“Nhà Bán Hàng”) tạo một gian hàng trực tuyến trên website www.healthyfarm.org để kết nối và giới thiệu sản phẩm của họ, trong khi đó người tiêu dùng (“Người Tiêu Dùng”) có thể tự do truy cập các gian hàng trực tuyến đó để lựa chọn và mua thực phẩm, nông sản và các loại sản phẩm trong nước được nuôi trồng tự nhiên và có chất lượng cao (“Sản Phẩm”) theo nhu cầu.

Công Ty, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối Sản Phẩm được mua trên website www.healthyfarm.org nhưng không phải là một bên trong bất kỳ giao dịch nào giữa Khách Hàng và Nhà Bán Hàng. Tuy nhiên, bản thân Công Ty sẽ không bị hạn chế để trở thành và hoạt động với tư cách là Nhà Bán Hàng tùy thuộc vào Điều Khoản Sử Dụng này.

Dù Công Ty cố gắng đảm bảo thông tin cung cấp trên website www.healthyfarm.org là đúng nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn và tính hợp pháp trong bất kỳ khía cạnh nào của Sản Phẩm được liệt kê trên website, độ tin cậy cũng như tính chính xác của chúng.

TRUY CẬP WEBSITE HEALTHYFARM.ORG

Mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có thể có những trường hợp bạn không thể truy cập được website www.healthyfarm.org.

Quyền được truy cập vào website www.healthyfarm.org là tạm thời, chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua website www.healthyfarm.org mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tạm dừng hoạt động hoặc tình trạng không khả dụng của website www.healthyfarm.org tại bất kỳ thời điểm hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào.  

Chúng tôi dựa vào các bên cung cấp dịch vụ thứ ba (như các nhà cung cấp mạng, trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) để cung cấp cho bạn website www.healthyfarm.org và các nội dung trong đó. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để mang đến cho bạn một dịch vụ tốt nhưng bạn cần thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo website www.healthyfarm.org sẽ không bị gián đoạn hay không bị lỗi tại mọi thời điểm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với các thiệt hại mà bạn có thể bị ảnh hưởng do sự chậm trễ hoặc không hoạt động của website www.healthyfarm.org xuất phát từ việc cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập một phần hoặc toàn bộ website www.healthyfarm.org và hạn chế người dùng đã đăng ký. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và thông tin khác mà bạn cung cấp sẽ được chúng tôi xử lý theo quy định của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bằng việc cung cấp các dữ liệu cá nhân hoặc thông tin như vậy, bạn đã đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Nếu bạn lựa chọn hoặc được cung cấp một mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác là một phần trong trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải bảo mật những thông tin đó và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù được bạn chọn hay do chúng tôi chỉ định tại bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi nhận thấy bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

ĐĂNG KÝ TRÊN WEBSITE HEALTHYFARM.ORG

Để đặt hàng từ website www.healthyfarm.org, trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản với chúng tôi. Xin lưu ý đây không phải là tài khoản tín dụng, việc thanh toán sẽ được yêu cầu thông qua phương thức thu tiền mặt khi giao hàng nếu Sản Phẩm được đặt hàng.

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin nghiêm ngặt – vui lòng xem nội dung cụ thể bằng cách nhấp VÀO ĐÂY.

Ngoài ra, bạn đồng ý tuân theo các chính sách của Công Ty như được nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này (áp dụng cho các hoạt động của bạn trên website, hoặc việc bạn sử dụng website www.healthyfarm.org), cũng như tất cả các quy tắc hoạt động, chính sách và thủ tục khác có thể được công bố tùy từng thời điểm trên website www.healthyfarm.org, trong đó mỗi quy tắc hoạt động, chính sách và thủ tục đó đều được sử dụng kết hợp với Điều Khoản Sử Dụng này thông qua việc dẫn chiếu đến và có thể được chúng tôi cập nhật tùy từng thời điểm.

Ngoài ra, một số dịch vụ được cung cấp thông qua website www.healthyfarm.org có thể phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi công bố tùy từng thời điểm; việc sử dụng các dịch vụ này của bạn sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, và được sử dụng kết hợp với Điều Khoản Sử Dụng này thông qua việc dẫn chiếu đến.

Bạn phải hiểu rằng việc vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng đều có thể dẫn đến việc bị hạn chế sử dụng các dịch vụ trên website www.healthyfarm.org.

MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Khi bạn đăng ký sử dụng website www.healthyfarm.org, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu duy nhất. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu này và không được tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và các đơn hàng phát sinh hoặc được gửi dưới mật khẩu của mình. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ có người khác biết mật khẩu của bạn thì nên liên hệ ngay với chúng tôi qua email healthyfarm.org@gmail.com. Chúng tôi có thể đề nghị bạn thay đổi mật khẩu ngay lập tức qua phần Cài Đặt / Tài Khoản của website www.healthyfarm.org.

Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có thể đã xảy ra vi phạm về bảo mật hoặc lạm dụng website www.healthyfarm.org, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm ngưng hay hủy tài khoản của bạn.

MUA SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE HEALTHYFARM.ORG

Xin lưu ý rằng khi bạn mua Sản Phẩm trên website www.healthyfarm.org, một hợp đồng pháp lý theo đó sẽ được xác lập giữa bạn và Nhà Bán Hàng đó và được dựa trên Điều Khoản Sử Dụng. Mặc dù chúng tôi tham gia tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch nhưng tất cả các giao dịch đều được ký kết giữa Khách Hàng và Nhà Bán Hàng.

Mỗi đơn đặt hàng của bạn sẽ được xem là một lời đề nghị mua Sản Phẩm từ Nhà Bán Hàng liên quan theo Điều Khoản Sử Dụng và chi tiết Sản Phẩm được áp dụng. Sau khi bạn đặt hàng, Công Ty sẽ rà soát và chuyển đơn hàng đó cho Nhà Bán Hàng liên quan, sau đó quyết định đồng ý, từ chối, hoặc đề xuất thay đổi đơn hàng của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư xác nhận đơn hàng bao gồm Sản Phẩm sẽ được giao cho bạn hoặc Sản Phẩm thay thế nếu Sản Phẩm được chọn tạm thời không có sẵn để cung cấp. Bạn nên đọc cẩn thận Điều Khoản Sử Dụng, xác nhận đơn hàng và các chi tiết áp dụng trên trang sản phẩm liên quan đến đơn hàng. Thư xác nhận này sẽ biểu thị việc chấp nhận đơn đặt hàng của bạn (hoặc đơn đặt hàng điều chỉnh mà bạn chấp nhận trong trường hợp được đề xuất thay thế Sản Phẩm nếu có), từ đó có một hợp đồng ràng buộc hợp pháp sẽ được hình thành giữa bạn và Nhà Bán Hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thay đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào của mình đã được Công Ty xác nhận trước đó.

Nhà Bán Hàng sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo hoàn thành đúng theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên, Sản Phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có, thị trường và điều kiện thời tiết và những thay đổi theo mùa vụ, vì vậy trong một số trường hợp có thể một số Sản Phẩm không có sẵn để giao hàng. Nếu Nhà Bán Hàng không thể cung cấp Sản Phẩm mà bạn đã đặt, bạn đương nhiên sẽ không bị tính phí cho Sản Phẩm đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng không sẵn có của Sản Phẩm.

Các hình ảnh của Sản Phẩm được liệt kê trên website www.healthyfarm.org là hình ảnh được Nhà Bán Hàng sử dụng chỉ với mục đích minh họa. Mặc dù Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng để đảm bảo chính xác nhất có thể, tất cả các kích cỡ, trọng lượng, số lượng, kích thước và số đo Sản Phẩm được thể hiện trên website www.healthyfarm.org chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Bạn có thể gửi đơn đặt hàng cho Sản Phẩm bằng việc sử dụng tiện ích đặt hàng trực tuyến của chúng tôi trên website www.healthyfarm.org tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã khởi tạo một tài khoản. Tiện ích và thông tin trao đổi với bạn liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng hoặc hợp đồng nào sẽ bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt. Tiện ích này cũng cho phép bạn kiểm tra lại đơn đặt hàng của mình và có thể thay đổi thông tin trước khi gửi và bằng việc gửi đi đơn đặt hàng, bạn xác nhận rằng việc thay đổi đã hoàn tất.  

Tất cả các đơn đặt hàng phải được thực hiện trong thời hạn đặt hàng quy định trên website www.healthyfarm.org.

Mỗi Sản Phẩm mà bạn chọn ‘Thêm vào giỏ hàng’ sẽ được tự động thêm vào mục ‘giỏ hàng’. Bạn cũng có thể xem lại số lượng đặt hàng của mỗi sản phẩm trong giỏ hàng khi chọn xuất đơn hàng. Tại bước này, bạn có thể thay đổi hoặc huỷ hoàn toàn việc mua Sản Phẩm nào đó vào bất kỳ thời điểm nào trước khi nhấp vào ‘đặt hàng’.

Toàn bộ giá cả đối với Sản Phẩm đã bao gồm mức thuế GTGT hiện hành.

Để biết thêm thông tin về đặt hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email healthyfarm.org@gmail.com.

GIAO HÀNG

Xin lưu ý rằng giao hàng tại nhà hiện chỉ được chúng tôi cung cấp tại một số khu vực giới hạn được xác định trên website www.healthyfarm.org. Đối với mỗi Sản Phẩm được bán trên website www.healthyfarm.org, khu vực giao hàng sẽ được xác định rõ. Phạm vi giao hàng có thể khác nhau tùy theo Sản Phẩm.

Nếu địa chỉ của bạn thuộc khu vực chúng tôi có thể giao hàng, chúng tôi sẽ giao đến địa chỉ do bạn cung cấp tại thời điểm xuất đơn hàng.

Giao hàng tận nhà có thể phát sinh chi phí. Nếu bạn bị tính phí thì chi phí giao hàng sẽ được hiển thị dưới dạng một khoản phí riêng trên trang xác nhận giao hàng trước khi bạn xác nhận đơn đặt hàng. Bạn sẽ phải trả thêm phí giao hàng bên cạnh chi phí đơn hàng.

Thời gian giao hàng dự kiến ​​tại khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam có thể dao động từ 1 đến 3 ngày, trong khi giao hàng tại các tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam có thể từ 5 đến 7 ngày.

Bạn có trách nhiệm bố trí thời gian hợp lý để nhận hàng và hướng dẫn phù hợp cho đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng được giao bị mất cắp hoặc bị hư hỏng tại hành lang/sân trước của bạn, và sẽ xem xét bồi thường tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận đơn đặt hàng từ bất kỳ Khách Hàng nào khi xem xét các vấn đề xảy ra trong những lần giao hàng trước đó để quyết định từ chối giao hàng.

Nếu chúng tôi không thể giao hàng cho bạn hoặc phải giao hàng muộn, vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát – ví dụ như điều kiện thời tiết bất lợi, sự cố về phương tiện vận chuyển, tắc nghẽn giao thông hoặc sự cố của nhà cung cấp – chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì bất tiện hoặc mất mát xảy ra vì những lý do trên. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền hủy đơn đặt hàng trong trường hợp chúng tôi giao hàng muộn.

Vui lòng kiểm tra Sản Phẩm càng sớm càng tốt sau khi nhận hàng và thông báo kịp thời cho chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ healthyfarm.org@gmail.com hoặc gọi vào đường dây nóng chăm sóc khách hàng (02363 912686). Chúng tôi sẽ thay thế hoặc hoàn lại tiền cho sản phẩm lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sản phẩm lỗi sau khi bạn kiểm tra, thanh toán và hoàn tất việc nhận hàng. Chúng tôi sẽ chỉ thay thế hoặc hoàn lại tiền cho Sản Phẩm được chứng minh bị lỗi trước khi giao cho bạn.

THANH TOÁN

Công Ty chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và chỉ tại thời điểm giao nhận hàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán tại www.healthyfarm.org website.

GỬI PHẢN HỒI TRÊN WEBSITE HEALTHYFARM.ORG

Bạn có thể tự do để lại phản hồi đánh giá tích cực, trung lập hoặc tiêu cực cho Nhà Bán Hàng và Sản Phẩm của họ ở cuối mỗi mục Sản Phẩm nếu quan tâm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn khuyến khích bạn đưa ra những nhận xét chân thành và trung thực.

ĐỔI TRẢ HÀNG

Sau khi Công Ty xác nhận đơn hàng của bạn, bạn sẽ không thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình.

Hoàn trả và được đổi Sản Phẩm: Bạn có thể hoàn trả và đổi Sản Phẩm tại thời điểm nhận hàng trong trường hợp Sản Phẩm được giao không còn nguyên vẹn sau khi giao hàng, hoặc Sản Phẩm không giống như đơn đặt hàng đã được xác nhận, hoặc Sản Phẩm đã hết hạn trước hoặc vào ngày giao hàng.

Hoàn trả và được hoàn phí: Bạn có thể yêu cầu trả lại Sản Phẩm (chỉ áp dụng cho Sản Phẩm phi thực phẩm) và được hoàn trả số tiền bằng với giá mua đã thanh toán trong trường hợp phát hiện Sản Phẩm bị lỗi trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày giao nhận hàng. Khi hết thời hạn này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hoá bị lỗi nào.

Nếu bạn muốn hoàn trả những mặt hàng không dễ bị hư hỏng mà bạn đã đặt do bất kỳ khiếm khuyết nào, xin vui lòng hoàn trả đơn hàng của bạn cùng với tên, địa chỉ, chữ ký của bạn và ngày bạn hoàn trả Sản Phẩm đến địa chỉ là Thửa đất số 127, Tờ bản đồ số 39, Tổ 54, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Sản Phẩm nên được trả lại trong hoặc cùng với bao bì gốc. Vui lòng đảm bảo rằng Sản Phẩm không phải thực phẩm phải được hoàn trả trong tình trạng có thể bán được để chúng tôi có thể trả lại cho Nhà Bán Hàng liên quan trước khi chúng tôi hoàn lại tiền cho bạn. Chúng tôi sẽ thu xếp với bạn về hàng hoá bị lỗi được hoàn trả cho chúng tôi bằng chi phí của bạn, và chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn tiền mua hàng trong khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày hoàn trả.

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN

Mặc dù chúng tôi yêu cầu Nhà Bán Hàng đảm bảo rằng mọi thông tin trên website www.healthyfarm.org là kịp thời và chính xác nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn điều đó.

Nội dung trên website www.healthyfarm.org chỉ cung cấp thông tin tổng quát và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên cho bạn.

Chúng tôi nỗ lực cần thiết để cập nhật thông tin trên website, nhưng chúng tôi không bảo đảm, cam kết hoặc bảo hành rằng, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, nội dung trên website của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xác minh nội dung của thông tin đó hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chấp nhận, hỗ trợ, cam kết hoặc bảo đảm tính trung thực, tính chính xác hoặc độ tin cậy của các thông tin do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp và nếu bạn tin tưởng vào những thông tin như vậy, bạn sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Là nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Sản Phẩm mà bạn mua trên website www.healthyfarm.org sẽ có chất lượng như mong muốn, và cũng không chịu trách nhiệm về chất lượng của Sản Phẩm được liệt kê trên website www.healthyfarm.org.

Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về chất lượng, độ an toàn, độ tin cậy hoặc bất kỳ sự kiện nào xuất phát từ việc sử dụng website www.healthyfarm.org.

Bạn nên biết rằng việc bạn sử dụng website www.healthyfarm.org và nội dung trên website là rủi ro của riêng bạn.

Trừ trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể hạn chế hoặc loại trừ theo quy định pháp luật, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính nhân quả (bao gồm mất lợi nhuận) nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên quan hệ hợp đồng, bồi thường ngoài hợp đồng (bao gồm sơ suất) hoặc quan hệ khác.

LIÊN KẾT VỚI TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm theo cách thức hợp lý và hợp pháp, không gây tổn hại cho danh tiếng hoặc không lợi dụng chúng tôi, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách thức như là bất kỳ hình thức của hội, ủng hộ hoặc công nhận nếu giữa chúng tôi và không tồn tại quan hệ đó.

Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ website nào không thuộc sở hữu của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung nào khác trên website của chúng tôi ngoài những gì được đề cập ở trên, vui lòng liên hệ healthyfarm.org@gmail.com.

LIÊN KẾT VÀ TÀI NGUYÊN CỦA BÊN THỨ BA TRÊN HEALTHYFARM.ORG

Tùy từng thời điểm, website www.healthyfarm.org cũng có thể bao gồm các liên kết đến các website khác, không thuộc sự kiểm soát của Công Ty. Các liên kết này được cung cấp cho mục đích tiện dụng nhằm cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không kiểm soát được tính chất, nội dung và tính khả dụng của các website này, do đó không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh là kết quả của việc dẫn đến các website đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý một đề xuất hoặc ủng hộ các quan điểm được trình bày trong đó.

TỪ BỎ

Nếu chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào, không tiếp tục yêu cầu bạn tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ nghĩa vụ nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có quyền, thì điều này không tạo nên sự từ bỏ của chúng tôi đối với các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và sẽ không làm giảm đi nghĩa vụ tuân thủ của bạn. Một sự từ bỏ của chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm nào sẽ không tạo nên sự từ bỏ đối với các vi phạm tiếp theo. Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi đối với bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này là có hiệu lực trừ khi được tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi từ bỏ và được gửi cho bạn bằng văn bản.

LUẬT ÁP DỤNG

Việc bạn sử dụng website www.healthyfarm.org, các điều khoản và điều kiện này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến chúng đều tuân theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn đồng ý chịu bất kỳ phán quyết nào của Toà án Việt Nam.

CAM KẾT BẢO MẬT

Bạn sẽ có cơ hội để nhập thông tin cá nhân của bạn trên website www.healthyfarm.org. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng các thông tin này.

HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện ở một giới hạn nào đó, thì điều khoản, điều kiện hoặc quy định đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại, và các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại này vẫn tiếp tục có hiệu lực ở mức độ cao nhất mà pháp luật cho phép.