Skip to content

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH VÀ BẢO MẬT

Healthyfarm.org cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) quy định cách thức mà chúng tôi sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn đã chia sẻ với Healthyfarm.org trong quá trình sử dụng website của chúng tôi.

Trường hợp chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để nhận biết bạn khi sử dụng website www.healthyfarm.org/vi/, bạn có thể yên tâm rằng những thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này tùy từng thời điểm bằng việc cập nhật nội dung của trang này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này và cài đặt thông báo để nhận bất kỳ thay đổi nào, đảm bảo rằng bạn hài lòng với những thay đổi đó. Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau đây về bạn:

 • thông tin mà bạn cung cấp thông qua việc điền vào các mẫu đơn trên website www.healthyfarm.org/vi/, bao gồm nhưng không giới hạn tên, tên người dùng, mật khẩu và thông tin liên lạc;
 • chi tiết đơn đặt hàng;
 • bất kỳ trao đổi thư từ/thông báo nào giữa bạn và chúng tôi;
 • bất kỳ khảo sát nào mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện;
 • chi tiết những lần truy cập website www.healthyfarm.org/vi/ của bạn và các tài nguyên mà bạn truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn lưu lượng dữ liệu, vị trí, nhật ký web và các dữ liệu truyền thông khác, cho dù các dữ liệu này có được yêu cầu cho mục đích lập hóa đơn của chúng tôi hoặc mục đích khác hay không;
 • thông tin về việc mua hàng của bạn được thực hiện thông qua website www.healthyfarm.org/vi; và
 • thông tin cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành động nào mà có thể hủy tài khoản của bạn hoặc có thể thiết lập tài khoản giả mạo.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hiểu hơn về nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau đây:

 • quản lý website www.healthyfarm.org/vi/ và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và điều tra;
 • cải tiến website www.healthyfarm.org/vi/ nhằm đảm bảo các nội dung được trình bày một cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;
 • cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của các dịch vụ của chúng tôi khi bạn mong muốn;
 • thông báo cho bạn những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi; và
 • đưa ra các gợi ý và đề xuất cho bạn và những người dùng khác về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn hoặc họ có thể quan tâm.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng bởi chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như sau:

 • Trong trường hợp việc tiết lộ dữ liệu cá nhân được yêu cầu bởi hoặc theo bất kỳ quy định pháp luật nào, yêu cầu của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân đó.
 • Trong trường hợp chúng tôi bán bất kỳ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh nào của Healthyfarm.org, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên mua tiềm năng của tài sản hoặc hoạt động kinh doanh đó.
 • Nếu Healthyfarm.org hoặc các tài sản chủ yếu của Healthyfarm.org được mua bởi một bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân về khách hàng được sở hữu bởi Healthyfarm.org sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Bạn có thể yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin cá nhân chi tiết của mình mà chúng tôi nắm giữ. Nếu bạn muốn có một bản sao thông tin về bản thân, vui lòng viết thư yêu cầu gửi đến healthyfarm.org@gmail.com.

THỜI HẠN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Sẽ không có giới hạn về lưu trữ dữ liệu trên website www.healthyfarm.org/vi/. Tuy nhiên, bạn có thể xóa một số dữ liệu nhất định bằng cách đăng nhập tài khoản cá nhân của mình và tự xóa, hoặc yêu cầu chúng tôi thay mặt bạn xóa dữ liệu.

MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Nhằm ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ thông tin không được phép, chúng tôi đã tiến hành những quy trình cụ thể nhằm bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua phương thức trực tuyến.

Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào được thực hiện theo mật khẩu đó.

Khi bạn đăng ký sử dụng website www.healthyfarm.org/vi/, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu duy nhất. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu này và không được tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và đơn đặt hàng phát sinh hoặc được đăng ký bằng mật khẩu của bạn. Trường hợp bạn biết hoặc nghi ngờ có người khác biết mật khẩu của mình thì nên thông báo ngay với chúng tôi qua email healthyfarm.org@gmail.com. Chúng tôi sẽ đề nghị bạn ngay lập tức thay đổi mật khẩu qua phần Cài Đặt/ Tài Khoản trên website www.healthyfarm.org/vi/.

Nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ rằng có sự vi phạm tính bảo mật hoặc sử dụng sai mục đích website www.healthyfarm.org/vi/, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn.

Nếu bạn chọn, hoặc được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác được xem là một phần trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải bảo mật những thông tin đó và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù được bạn chọn hay được chỉ định bởi chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào, nếu, theo ý kiến của chúng tôi, nhận thấy bạn không tuân thủ bất cứ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

COOKIES

Truy cập website www.healthyfarm.org/vi/ với cài đặt trình duyệt cho phép sử dụng cookie cho chúng tôi biết được bạn muốn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies cũng như những công nghệ khác để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ như được đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem thông tin dưới đây về cách thức điều chỉnh cài đặt trong thiết bị của mình để nhận thông báo khi bạn nhận được cookie mới hoặc để vô hiệu hóa các cookie cùng lúc.

COOKIES VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Cookies là công cụ định danh đặc biệt mà chúng tôi gửi đến thiết bị của bạn nhằm cho phép hệ thống của chúng tôi nhận biết thiết bị đó và cung cấp một số đặc tính như ghi nhớ sở thích của bạn, các mặt hàng được lưu trữ trong giỏ hàng của bạn qua các lần mua sắm cũng như đảm bảo rằng đề xuất mà bạn nhìn thấy trực tuyến phù hợp với bạn.

Chúng tôi còn sử dụng cookies cho những mục đích khác, bao gồm:

 • Nhận biết bạn khi bạn đăng nhập website của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các đề xuất sản phẩm và hiển thị nội dung phù hợp với bạn trong số các chức năng và dịch vụ được cá nhân hóa khác mà chúng tôi cung cấp.
 • Chuyển tải nội dung liên quan đến sở thích của bạn lên website www.healthyfarm.org/vi/.  
 • Theo dõi và nắm bắt những sở thích đặc biệt của bạn. Bạn có thể thể hiện sở thích của mình thông qua mục Tài Khoản Của Bạn.
 • Theo dõi các mặt hàng được lưu trữ trong giỏ hàng của bạn.
 • Tiến hành nghiên cứu và dự đoán để cải thiện nội dung, sản phẩm cũng như dịch vụ tại website www.healthyfarm.org/vi/.

Cookie cho phép bạn tận dụng lợi thế của một số tính năng thiết yếu của website www.healthyfarm.org/vi/. Chẳng hạn, nếu bạn chặn hay từ chối cookie của chúng tôi, bạn sẽ không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành xuất đơn đặt hàng hoặc sử dụng bất kì dịch vụ nào mà yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website www.healthyfarm.org/vi/.

COOKIES VÀ CÀI ĐẶT TRÌNH DUYỆT WEB

Tính năng ‘Hỗ Trợ’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ chỉ cho bạn cách ngăn chặn trình duyệt của mình chấp nhận các cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi có cookie mới và cách để vô hiệu hóa các cookie cùng một lúc.

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Website www.healthyfarm.org/vi/ có thể bao gồm các liên kết đến những website khác mà bạn có thể quan tâm. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng những liên kết này để chuyển hướng từ www.healthyfarm.org/vi/ sang một website khác, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát bất kì website nào trong số đó. Vì vậy, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo mật thông tin mà bạn cung cấp trong khi truy cập các website đó, và điều đó cũng không được quản lí bởi Chính Sách Bảo Mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho website được đề cập.

LÀM SAO ĐỂ CẬP NHẬT HAY CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, hoặc xóa dữ liệu cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện, hoặc yêu cầu chúng tôi đại diện thực hiện việc này thay mặt bạn.

Bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi về việc Healthyfarm.org tiết lộ hoặc làm rò rỉ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước của bạn. Sau khi nhận được các khiếu nại này, chúng tôi sẽ xác nhận và có trách nhiệm giải thích tình trạng cũng như hướng dẫn bạn khôi phục và giữ bí mật dữ liệu cá nhân của bạn.

CAM KẾT BẢO MẬT

Healthyfarm.org cam kết đảm bảo an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ:

 • Không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của chúng tôi bị tấn công bởi tin tặc dẫn đến việc mất mát dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời đến bạn, các người dùng khác và các cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhằm ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ thông tin không được phép, chúng tôi duy trì các quy trình cụ thể để đảm bảo an toàn cho thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua phương thức trực tuyến.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các thông tin chi tiết cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang nắm giữ có thể không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt đến healthyfarm.org@gmail.com. Đội ngũ của chúng tôi sẽ kịp thời chỉnh sửa mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin được cung cấp không chính xác và đầy đủ.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào bằng việc đăng lên website www.healthyfarm.org/vi/, và điều này sẽ được coi là thông báo hợp lệ.

LIÊN HỆ

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN EVERGREEN SOCIAL VENTURES

Địa chỉ đăng kí: Thửa đất số 127, Tờ bản đồ số 39, Tổ 54, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3912 686

Email: healthyfarm.org@gmail.com

Mọi thắc mắc, góp ý cũng như yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này đều được hoan nghênh và xin vui lòng gửi đến healthyfarm.org@gmail.com.